Casa Asigurari Calarasi

Cautare

Du-te la cuprins

Bine ati venit !


0800800994
Acces gratuit din orice retea de telefonie fixa !

CASA JUDETEANA DE ASIGURARI DE SANATATE CALARASI este o institutie publica, de interes judetean, cu personalitate juridica, fara scop lucrativ, care administreaza si gestioneaza in mod autonom Fondul National Unic de Asigurari Sociale de Sanatate alocat, cu respectarea normelor elaborate de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, avand ca scop functionarea sistemului de Asigurari Sociale de Sanatate la nivelul Judetului Calarasi.


Program de lucru : Luni - Joi 8.00-16.30 si Vineri 8.00-14.00

- SPRE pagina noua CAS Calarasi -RAPORTARE ONLINE-


Incepand cu 15.09.2014 toate anunturile si informatiile se vor publica doar pe noul site al CAS Calarasi, www.casan.ro/cascl

09.09.2014
- In atentia furnizorilor de servicii medicale din Asistenta primara, Asistenta medicala ambulatoriu de specialitate si Asistenta spitaliceasca

Va reamintim ca incepand cu 01.sep. 2014 se vor utiliza exclusiv noile bilete de trimitere, conform Ordinelor comune MS/CNAS nr. 622/363/2014 si 626/364/2014 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru investigatii paraclinice, respectiv servicii medicale clinice/ bilet de internare utilizate in sistemul asigurarilor sociale de sanatate, publicate in MO nr. 402/30.05.2014.
Asiguratii primesc doar un exemplar al biletului de trimitere(anume exemplarul alb).


06.09.2014
- IMPORTANT- In atentia furnizorilor de servicii medicale - privind factura electronica

Emiterea facturilor electronice de catre furnizorii de servicii medicale se va face dupa urmatorul calendar:
- incepand cu luna
septembrie 2014(raportarea aferenta lunii august 2014)-Medicina de familie
- incepand cu luna
octombrie 2014(raportarea aferenta lunii septembrie 2014)-Ambulatoriu clinic, Medicina dentara, servicii paraclinice, Asistenta medicala de recuperare. Procedura de lucru pentru emiterea facturilor electronice poate fi vizualizata aici( click pentru vizualizare).


04.08.2014
- ANUNT- Pentru furnizorii de servicii de sanatate care raporteaza zilnic online
A fost reluat procesul de raportare zilnica online.
-Pentru paraclinic - se va raporta cumulat toate zilele neraportate din luna august 2014.
-Pentru farmacii, se va face raportarea cumulata pentru ajungerea la zi, respectiv valorile de consum cumulate pentru toate zilele lipsa( si din luna trecuta).

31.07.2014
- ANUNT- In atentia furnizorilor desemnati sa raporteze zilnic online
Avand in vedere ca serverul pe care functioneaza site-ul CNAS-CAS nu permite functionarea sistemului, va informam ca temporar se suspenda activitatea de raportari zilnice online furnizori.
Raportarea online zilnica va reincepe cand va vom anunta ca sistemul este disponibil.

30.07.2014
- Comunicat catre profesionistii din domeniul sanatatii
Readucerea in atentie a riscului de aparitie a reactiilor grave si letale asociate perfuziei cu medicamentul ARZERRA.

24.07.2014
- Incepand cu data de 23.07.2014 furnizorii de servicii de sanatate care raporteaza zilnic online pot incepe aceasta activitate prin raportarea cumulata pentru perioada cand sistemul nu a putut fi utilizat.

22.07.2014 - Comunicat catre profesionistii din domeniul sanatatii -
- Implementarea informatiilor actualizate din Rezumatul Caracteristicilor Produsului pentru medicamentul REMICADE.

04.07.2014 - In atentia furnizorilor inclusi in Pilotul CEAS Dializa referitor la activarea Cardurilor de sanatate si instalarea cititoarelor de carduri electronice.

-
Comunicate catre profesionistii din domeniul sanatatii :
- Va reamintim riscul potential letal dupa expunerea accidentala la Fentanil cu administrare transdermica.
- Conditiile privind utilizarea medicamentului
Corlentor/Procoralan pentru tratamentul simptomatic al anginei pectorale cronice.

03.07.2014
- IN ATENTIA FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE

A intrat in vigoare Ordinul nr. 773/484/2014 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui CNAS nr. 1301/500 din 2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice.

02.07.2014 - ANUNT- In atentia furnizorilor desemnati sa raporteze zilnic online

Avand in vedere mesajul CNAS in legatura cu faptul ca performanta sistemului informatic dedicat web-site-urilor CNAS-CAS nu permite in acest moment conectarea unui numar foarte mare de furnizori, va aducem la cunostinta urmatoarele:

-furnizorii de medicamente si de servicii paraclinice, dupa ce se va asigura performanta necesara sistemului, vor putea
raporta cumulat datele respective pentru perioada neraportata, urmand ca din ziua urmatoare sa se inceapa raportarile zilnice.
ATENTIE: acest lucru va fi permis doar pentru luna iulie 2014.

- furnizorii de tipul Medicina dentara si BFT vor raporta zilnic din momentul in care sistemul va permite.

-facem mentiunea ca furnizorii desemnati sa raporteze zilnic on-line pot raporta cel tarziu pana la sfarsitul lunii curente datele specifice stabilite.


Liste finale ale furnizorilor Admisi / Respinsi la contractare 30.06.2014

- Asistenta primara + permanenta

- Ingrijiri la domiciliu


- Paraclinice - Laboratoare de analize medicale


- Paraclinice - Imagistica, radiologie


- Spitale


- Farmacii


- Dispozitive medicale


- Recuperare ambulatoriu


- Medicina dentara


- Ambulatoriu de specialitate


__________________________________________________________________
27.06.2014 - Tabel rezolvare contestatii paraclinice - radiologie, imagistica, medicina nucleara si explorari functionale

_________- Tabel rezolvare contestatii paraclinice - laboratoare de analize medicale

__________- Tabel punctaje recalculate in urma contestatiilor ( vezi aici).

26.06.2014 - Tabel rezolvare contestatii BFT contractare 2014

ANUNTIn atentia furnizorilor de investigatii paraclinice de laborator si imagistica

- Afisarea listelor dosarelor admise/respinse la contractare, inclusiv punctajul se va face in data de 24.06.2014

- Depunerea
contestatiilor asupra respingerii dosarului/punctajului calculat – 25.06.2014

-
Afisarea rezultatelor analizei contestatiilor si a punctajelor finale – 27.06.2014.
______________________________________________
Lista furnizorilor Admisi / Respinsi la contractare 2014


- Paraclinice - radiologie, imagistica, medicina nucleara si explorari functionale

- Paraclinice - laboratoare de analize medicale si laborator de anatomie patologica


- Recuperare ambulatoriu (BFT)


______________________________________________

23.06.2014 - Tabel rezolvare contestatii Ingrijiri Domiciliu contractare 2014
------------- Tabel rezolvare contestatii Ambulatoriu de specialitate contractare 2014

20.06.2014
- Tabel rezolvare contestatii Farmacii contractare 2014

Anunt contractare 2014

Pentru urmatoarele categorii de furnizori:
- Ambulatoriu de specialitate pentru specialitatile clinice
- Ingrijiri medicale la domiciliu
se modifica calendarul de contractare astfel:

o
19 IUNIE 2014 - AFISAREA LISTELOR DOSARELOR ADMISE/ RESPINSE LA CONTRACTARE

o
20 IUNIE 2014 - DEPUNEREA CONTESTATIILOR DE CATRE FURNIZORII RESPINSI LA CONTRACTARE pana la orele 16.00

o
23 IUNIE 2014 - AFISAREA REZULTATELOR ANALIZEI CONTESTATIILOR DEPUSE DE FURNIZORII MENTIONATI.
______________________________________________
Lista furnizorilor Admisi / Respinsi la contractare 2014


- Ambulatoriu de specialitate


- Medicina dentara

-
Ingrijiri la domiciliu

-
Dispozitive medicale

- Farmacii


- Asistenta primara


- Spitale si amb. spital


_________________________________________________________________________
- In atentia furnizorilor de medicina dentara, recuperare medicala ambulatorie, furnizori de servicii paraclinice, farmacii
Declaratia angajament pentru raportarea on-line a fost modificata( vezi aici ).

16.06.2014 - ANUNT IN ATENTIA TUTUROR FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE
Joi 19.06.2014 orele 11,00 la sala de sedinte a Primariei Calarasi va avea loc intalnirea CAS Calarasi cu: medicii de familie, medicii specialisti, spitale, laboratoare, BFT, furnizorii de servicii medicale de ingrijiri la domiciliu, farmacii, furnizori servicii medicale imagistica, in vederea informarii pe marginea incheierii contractului pe anul 2014.

11.06.2014 - Anunt modificare calendar contractare 2014

A. Pentru furnizorii :

- ASISTENTA MEDICALA PRIMARA
- AMBULATORIUL DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITATILE CLINICE
- AMBULATORIUL DE SPECIALITATE PENTRU MEDICINA DENTARA
- ASISTENTA MEDICALA SPITALICEASCA
- SERVICII MEDICALE DE BAZA PENTRU CONSULTATII DE URGENTA LA DOMICILIU SI ACTIVITATI DE TRANSPORT SANITAR NEASISTAT
- SERVICII MEDICALE DE BAZA PENTRU INGRIJIRI MEDICALE LA DOMICILIU SI INGRIJIRI PALIATIVE LA DOMICILIU
- FARMACII
- DISPOZITIVE MEDICALE DESTINATE RECUPERARII UNOR DEFICIENTE ORGANICE SAU FUNCTIONALE IN AMBULATORIU

o
04 - 12 IUNIE 2014 - DEPUNEREA SI INREGISTRAREA DOSARELOR DE CONTRACTARE
o
13 - 17 IUNIE 2014 - VERIFICAREA DOSARELOR
o
18 IUNIE 2014 - AFISAREA LISTELOR DOSARELOR ADMISE/ RESPINSE LA CONTRACTARE
o
19 IUNIE 2014 - DEPUNEREA CONTESTATIILOR DE CATRE FURNIZORII RESPINSI LA CONTRACTARE
o
20 IUNIE 2014 - AFISAREA REZULTATELOR ANALIZEI CONTESTATIILOR DEPUSE

B) Pentru furnizorii :

- SPECIALITATEA CLINICA DE REABILITARE MEDICALA
- AMBULATORIUL DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITATILE PARACLINICE

o
04 - 12 IUNIE 2014 - DEPUNEREA SI INREGISTRAREA DOSARELOR DE CONTRACTARE
o
23 IUNIE 2014 - AFISAREA LISTELOR DOSARELOR ADMISE/ RESPINSE LA CONTRACTARE, INCLUSIV PUNCTAJ

Nota: Furnizorii care sunt respinsi nu au punctajul calculat la criteriile conform Anexei 19 si 20 la Norme. In cazul solutionarii favorabile a contestatiilor, punctajele se reactualizeaza pentru toti furnizorii.

o
24 IUNIE 2014 - DEPUNEREA CONTESTATIILOR ASUPRA RESPINGERII DOSARULUI / PUNCTAJULUI CALCULAT
o
26 IUNIE 2014 - AFISAREA REZULTATELOR ANALIZEI CONTESTATIILOR SI A PUNCTAJELOR FINALE

Pentru toti furnizorii:
Dosarele se depun la secretariatul central al CAS Calarasi
Program de lucru
De luni pana joi : intre orele 08.30 - 16.00
Vineri intre orele 08.30 - 14.00

DATA LIMITA DE FINALIZARE A PROCESULUI DE CONTRACTARE 30 IUNIE 2014

INFORMATII PRIVIND PROCESUL DE CONTRACTARE SE VOR AFISA LA SEDIUL INSTITUTIEI SI PE SITE-UL www.casacl.ro

PRESEDINTE - DIRECTOR GENERAL
EC. MARIAN DINULESCU


_________
ANUNT ___________


In atentia tuturor furnizorilor, completare documente dosar contractare - declaratie alte locuri de munca click aici

10.06.2014 - In atentia furnizorilor de medicina dentara, recuperare medicala ambulatorie, furnizori de servicii paraclinice, farmacii

In vederea raportarii on-line, pe site-ul CAS Calarasi
, a informatiilor referitoare la valoarea de contract consumata, va avea loc operatiunea de inrolare in sistem a categoriilor de de utilizatori din domeniile mentionate mai sus.
Fiecare furnizor de servicii medicale
, prevazuti in prezenta, va completa in doua exemplare Declaratia angajament ( vezi aici ) pentru initializarea serviciului de raportare on-line, urmand ca fiecare unitate sa primeasca nume utilizator si parola pentru acces.

05.06.2014 - IN ATENTIA FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE - referitor la formularul de prescriptie medicala.


In atentia furnizorilor de servicii medicale in
asistenta medicala primara, ambulatorie de specialitate si asistenta spitaliceasca


Va anuntam ca au fost publicate Ordinele Comune MS/CNAS nr.622/363/2014 si 626/364/2014(M.O. nr402/30.05.2014) privind modelul unic al biletului de trimitere pentru investigatii paraclinice, servicii medicale clinice/ bilet de internare.
Pana la tiparirea formularelor conform Ordinelor mai sus mentionate, se va utiliza formularul de bilet de trimitere vechi, dar nu mai tarziu de 31 august 2014.
Incepand cu data de 01.06.2014 asiguratul va primi doar exemplarul alb.
Seviciile recomandate vor fi in concordanta cu denumirea si codificarea cuprinsa in Ordin MS/CNAS 619/360/2014 anexele 7(servicii clinice), 10(servicii de recuperare) si 17(analize de laborator si radiologie)
.02.06.2014 - CONTRACTARE 2014

IN ATENTIA FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE, DE MEDICAMENTE SI UNELE MATERIALE SANITARE IN TRATAMENTUL AMBULATORIU, DE DISPOZITIVE MEDICALE IN AMBULATORIU


PROCESUL DE CONTRACTARE A SERVICIILOR MEDICALE, MEDICAMENTE SI MATERIALE SANITARE SI DISPOZITIVE MEDICALE PENTRU ANUL 2014, SE VA DESFASURA IN LUNA IUNIE 2014, ASTFEL:

A. Pentru furnizorii :

- ASISTENTA MEDICALA PRIMARA
- AMBULATORIUL DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITATILE CLINICE
- AMBULATORIUL DE SPECIALITATE PENTRU MEDICINA DENTARA
- ASISTENTA MEDICALA SPITALICEASCA
- SERVICII MEDICALE DE BAZA PENTRU CONSULTATII DE URGENTA LA DOMICILIU SI ACTIVITATI DE TRANSPORT SANITAR NEASISTAT
- SERVICII MEDICALE DE BAZA PENTRU INGRIJIRI MEDICALE LA DOMICILIU SI INGRIJIRI PALIATIVE LA DOMICILIU
- FARMACII
- DISPOZITIVE MEDICALE DESTINATE RECUPERARII UNOR DEFICIENTE ORGANICE SAU FUNCTIONALE IN AMBULATORIU

o
04 - 11 IUNIE 2014 - DEPUNEREA SI INREGISTRAREA DOSARELOR DE CONTRACTARE
o
11 - 16 IUNIE 2014 - VERIFICAREA DOSARELOR
o
16 IUNIE 2014 - AFISAREA LISTELOR DOSARELOR ADMISE/ RESPINSE LA CONTRACTARE
o
17 IUNIE 2014 - DEPUNEREA CONTESTATIILOR DE CATRE FURNIZORII RESPINSI LA CONTRACTARE
o
19 IUNIE 2014 - AFISAREA REZULTATELOR ANALIZEI CONTESTATIILOR DEPUSE

B) Pentru furnizorii :

- SPECIALITATEA CLINICA DE REABILITARE MEDICALA
- AMBULATORIUL DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITATILE PARACLINICE

o
04 - 11 IUNIE 2014 - DEPUNEREA SI INREGISTRAREA DOSARELOR DE CONTRACTARE
o
23 IUNIE 2014 - AFISAREA LISTELOR DOSARELOR ADMISE/ RESPINSE LA CONTRACTARE, INCLUSIV PUNCTAJ

Nota: Furnizorii care sunt respinsi nu au punctajul calculat la criteriile conform Anexei 19 si 20 la Norme. In cazul solutionarii favorabile a contestatiilor, punctajele se reactualizeaza pentru toti furnizorii.

o
24 IUNIE 2014 - DEPUNEREA CONTESTATIILOR ASUPRA RESPINGERII DOSARULUI / PUNCTAJULUI CALCULAT
o
26 IUNIE 2014 - AFISAREA REZULTATELOR ANALIZEI CONTESTATIILOR SI A PUNCTAJELOR FINALE

Pentru toti furnizorii:
Dosarele se depun la secretariatul central al CAS Calarasi
Program de lucru
De luni pana joi : intre orele 08.30 - 16.00
Vineri intre orele 08.30 - 14.00

DATA LIMITA DE FINALIZARE A PROCESULUI DE CONTRACTARE 30 IUNIE 2014

INFORMATII PRIVIND PROCESUL DE CONTRACTARE SE VOR AFISA LA SEDIUL INSTITUTIEI SI PE SITE-UL www.casacl.ro

PRESEDINTE - DIRECTOR GENERAL
EC. MARIAN DINULESCU


02.06.2014 - In atentia tuturor medicilor prescriptori de retete si furnizorilor de medicamente- referitor la noul formular de prescriptie medicala electronica.

29.05.2014 - In atentia furnizorilor de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale

- Casele de asigurari de sanatate incheie pentru luna iunie 2014, acte aditionale la contractele de furnizare de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale pentru anul 2013.

- Conditiile acordarii asistentei medicale in baza actelor aditionale sunt cele prevazute in actele normative in vigoare pe perioada derularii actelor aditionale(H.G. nr. 400/2014 si Normele de aplicare a acesteia).

- Procesul de contractare pe toate domeniile de asistenta medicala se desfasoara in luna iunie 2014.
________________________________________________________________________________

- Comunicate catre profesionistii din domeniul sanatatii :

-
Compania Roche Romania va informeaza cu privire la noile recomandari de monitorizare a ECG la pacientii carora li se administreaza medicamentul Invirase (saquinavir).
-
Retragerea preventiva, din cauza unor probleme de calitate, a tuturor seriilor de medicament Thiogamma 600 injekt, concentrat pentru solutie perfuzabila;
-
Fasificarea medicamentului Herceptin (trastuzumab)-flacon 150mg, pulbere pentru concentrat pentru solutie perfuzabila.

- Completarea listei de produse biologice


29.04.2014
- ANUNT - Toti furnizorii de servicii medicale sunt invitati sa participe la prezentarile care vor avea loc in cadrul activitatilor de informare-publicitate la proiectul Dosar Electronic de Sanatate (DES), in perioada 05-15 mai 2014, in urmatoarele locatii:
-
Constanta - 14.05.2014 Hotel Bulevard
Conferinta Sala Caragiale - incepand cu ora 11
-
Bucuresti - 15.05.2014 Hotel Royal
Conferinta Sala Mircea Voda - incepand cu ora 11
-
Iasi - 10.05.2014 Hotel Traian
Conferinta Sala Eminescu - incepand cu ora 11
-
Sibiu - 12.05.2014 Hotel Ramada
Conferinta Sala Atlass - incepand cu ora 11
-
Craiova - 05.05.2014 Hotel Plaza
Conferinta Salon Royal - incepand cu ora 16
-
Timisoara - 07.05.2014 Hotel Continental
Conferinta sala Continental - incepand cu ora 11
-
Cluj - 09.05.2014 Hotel Ramada
Conferinta Sala Akantus Ballroom - incepand cu ora 11

28.04.2014
- Valoarea definitiva a punctelor pentru trimestrul I 2014

- valoare punct "per capita" in asistenta medicala primara - 3.73 lei
- valoare punct pe serviciu in asistenta medicala primara - 1.83 lei
- valoare punct pe serviciu in asistenta medicala amb. de specialitate-1.72 lei.


22.04.2014 - COMUNICAT DE PRESA - Dosarul Electronic de Sanatate se afla in etapa finala de implementare.

09.04.2014
In atentia medicilor prescriptori - REACTII ADVERSE ALE MEDICAMENTELOR

ANUNT - DOSAR ELECTRONIC DE SANATATE

Sistemul "Dosarul Electronic de Sanatate (DES)"
- proiect cu finantare europeana, a intrat in faza de productie, iar pentru medicii de familie care utilizeaza aplicatiile SIUI DESKTOP Standard, noua versiune de SIUI-MF 4.0 este disponibila pentru descarcare si utilizare.
În situatia în care medicii de familie utilizează un alt sistem informatic, acesta trebuie să fie compatibil cu acest sistem din platforma informatică din asigurările de sănătate, caz în care furnizorii sunt obligati să asigure conditiile de securitate si confidentialitate în procesul de transmitere a datelor.
- Manualele de utilizare atat a aplicatiei desktop cat si a portalului DES sunt disponibile pe site-ul cnas la adresa :
http://www.cnas.ro/despre-noi/proiect-sistem-informativ-dosarul-electronic-al-pacientului
-
Portalul DES este accesibil la adresa:
www.des-cnas.ro

26.03.2014
- Lista cu dosarele admise / respinse la contractare - martie 2014.

21.03.2014
- Comunicare directa catre profesionistii din domeniul sanatatii privind restrangerea indicatiilor pentru mdicamentele Osseor/Protelos (ranelat de strontiu).
ANUNT IMPORTANT- Lista produselor biologice (DCI-uri)

18.03.2014
- ANUNT - CAS Calarasi stabileste perioada de contractare intre 19.03 - 28.03.2014 doar pentru furnizori care nu se afla in relatie contractuala cu CAS Calarasi , pentru:

- furnizori de medicamente cu si fara contributie personala;
- furnizori de medicamente si materiale sanitare specifice pentru tratamentul in ambulatoriu al bolnavilor inclusi in programele nationale de sanatate;
- furnizarea de servicii in asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitati clinice;
- furnizarea de servicii in asistenta medicala primara.

Furnizorii interesati vor depune cererile insotite de documentele necesare contractarii pana la termenul limita de 25.03.2014.
Documentele de contractare stabilite de CAS Calarasi sunt publicate pe site-ul institutiei, www.casacl.ro .

CALENDARUL DE CONTRACTARE - ETAPA MARTIE 2014

1.
19.03 - 25.03.2014 - Depunerea cererilor si a documentelor prevazute in actele normative.
2.
26.03.2014 - Afisarea listei cu dosarele admise / respinse la contractare.
3.
27.03.2014 ora 13.00 - Depunerea contestatiilor si a eventualelor documente care sustin contestatia.
4.
27.03.2014 ora 16.00 - Solutionarea contestatiilor.
5.
27.03.2014 ora 17.00 - Afisarea rezultatelor privind solutionarea contestatiilor.
6.
28.03.2014 - Incheierea contractelor la sediul CAS Calarasi .


05.03.2014
- Informatii noi pentru prescriptori retete si farmacii .
Anunt: Conform prevederilor art.5, ( 3)-Anexa 30 din Ordinului nr. 423/191/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2013 a Contractului Cadru - "medicii prescriu medicamentele sub forma denumirii comune internationale (DCI), iar în cazuri justificate medical, precum si în cazul produselor biologice, prescrierea se face pe denumire comercială, cu precizarea pe prescriptie si a denumirii comune internationale corespunzătoare".
Clasele de produse biologice (biosimilare) conform clasificării Agentiei Europene a Medicamentelor: (http://www.ema.europa.eu/docs/...)

- epoetine
- filgrastimum, pegfilgrastimum
- insuline
- hormoni
- alfa interferon
- beta interferon
- anticorpi monoclonali
- follitropinum
- heparine

De asemenea în categoria produselor biologice intră imunoseruri, imunoglobuline, vaccinuri, produse din sânge si plasmă , în măsura în care acestea se regăsesc în lista de medicamente aprobată prin HG 720/2008.

03.03.2014
- Important - Clarificari legate de noua reteta electronica.
_______________________________ FEB-2014 ___________________________

25.02.2014
- Important - Precizari cu privire la noua reteta electronica.

24.02.2014
- Informatii cu privire la CLAWBACK.

11.02.2014
- Comunicat catre profesionistii din domeniul sanatatii privind rolul etichetelor flaconului pentru utilizarea in siguranta a medicamentului Eridvege (vismodegib).

04.02.2014
- ANUNT IMPORTANT

In atentia medicilor de familie, medicilor specialisti si tuturor furnizorilor de medicamente si dispozitive medicale

MIERCURI, 12.02.2014, orele 12.00,
la Sala de sedinta a Consiliului Judetean Calarasi va avea loc intalnirea trimestriala a CAS Calarasi cu furnizorii de servicii medicale si medicamente.
Vor fi discutate probleme importante legate de retetele electronice si contractare si alte probleme legate de relatia CAS Calarasi cu furnizorii.

Presedinte-Director General,
Ec. Marian Dinulescu

03.02.2014
- Formularul de reteta electronica s-a modifica incepand cu 01.02.2014 conform ordinului 1509/2013
- Modificarea formularului in SIUI se face prin actualizare versiune program si actualizare nomenclator.
- tel., e-mail se vor completa in SIUI/Administrare/Angajati.

30.01.2014
- Comunicat catre profesionistii din domeniul sanatatii in legatura cu materialele educationale privind contraceptivele hormonale combinate.

27.01.2014
- Valoarea definitiva a punctelor pentru trimestrul IV 2013

- valoare punct "per capita" in asistenta medicala primara - 3.75 lei
- valoare punct pe serviciu in asistenta medicala primara - 1.83 lei
- valoare punct pe serviciu in asistenta medicala amb. de specialitate-1.89 lei.


20.01.2014 - Comunicat catre profesionistii din domeniul sanatatii privind medicamentul Efient (prasugrel).
-
Comunicat catre profesionistii din domeniul sanatatii privind aparitia de reactii adverse cutanate severe in asociere cu administrarea de capecitabina (Xeloda).

15.01.2014 - Comunicat catre profesionistii din domeniul sanatatii privind medicamentul ARZERRA.
-
Comunicat catre profesionistii din domeniul sanatatii privind tratamentul cu medicamentul ERBITUX (cetuximab).

08.01.2014 - In atentia tuturor medicilor prescriptori si a farmaciilor

___________________________
dec. 2013 ___________________________________
20.12.2013
- In atentia tuturor furnizorilor de servicii medicale aflati in relatie contractuala cu CAS Calarasi

11.12.2013
- COMUNICAT privind utilizarea de temozolomida (medicamentul Temodal) se asociaza cu aparitia hepatotoxicitatii severe.

___________________________
noe. 2013 ___________________________________

27.11.2013
- COMUNICAT privind utilizarea medicamentelor care contin hidroxietil amidon (HES).
- COMUNICAT privind utilizarea medicamentului fingolimod-Gilenya.

20.11.2013
- COMUNICAT catre profesionistii din domeniul sanatatii privind restrangerea indicatiilor pentru medicamentele care contin rituximab, MabThera.
-
COMUNICAT catre profesionistii din domeniul sanatatii privind aparitia unei erori de medicatie la prepararea solutiei perfuzabile de medicament Jevtana (cabazitaxel).

19.11.2013
- Prescrierea corecta a medicamentului Vessel Due

11.11.2013
- CONTRACTARE SERVICII MEDICALE SESIUNEA NOIEMBRIE 2013
Lista furnizori admisi
Lista furnizori admisi/ respinsi.
______________________________________________________________
04.11.2013 - Comunicat catre profesionistii din domeniul sanatatii privind restrangerea indicatiilor pentru medicamentele care contin fier si cu administrare intravenoasa.
-
Comunicat catre profesionistii din domeniul sanatatii privind contrafacerea medicamentului Suten 50 mg.
- Comunicat catre profesionistii din domeniul sanatatii privind contrafacerea medicamentului Pegasys.
___________________________oct. 2013 ___________________________________

28.10.2013
- Valoarea definitiva a punctelor pentru trimestrul III 2013

- valoare punct "per capita" in asistenta medicala primara -
3.77 lei
- valoare punct pe serviciu in asistenta medicala primara -
1.86 lei
- valoare punct pe serviciu in asistenta medicala amb. de specialitate-
2.00 lei.

25.10.2013 - Comunicare catre profesionistii din domeniul sanatatii privind noi recomandari referitoare la prescrierea de Agomelatina (medicamente Valdoxan/Thymanax).

23.10.2013
- CONTRACTARE SESIUNEA NOIEMBRIE 2013
Avand in vedere Hg nr. 117/27.03/2013 pentru aprobarea Contractului Cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2013-2014 CAS Calarasi stabileste, in perioada 01.11.2013-08.11.2013, actiunea de contractare pentru servicii medicale, medicamente si unele materiale sanitare in tratamentul ambulatoriu sau dispozitive medicale.

CALENDAR DE CONTRACTARE

-
01.11.2013-04.11.2013 - depunerea dosarelorde contractare care vor contine documentele mentionate in opisurile pentru fiecare tip de furnizor, aflate pe site-ul CAS Calarasi. Dosarele vor fi depuse in intervalul orar 9.00-16.00, la secretariatul institutiei.

-
05.11.2013-06.11.2013 - verificarea dosarelor.

-
06.11.2013 - afisarea listelor dosarelor admise/respinse la contractare.

-
07.11.2013 - depunerea contestatiilor de catre furnizorii respinsi la contractare si afisarea rezultatelor analizei contestatiilor depuse.

-
08.11.2013 - redactarea si semnarea contractelor.

______________________________________________________________________

18.10.2013 - In atentia persoanelor inscrise pe lista medicului de familie Popescu Carmen

Avand in vedere prevederile art.41, lit-a1, din Contractul Cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale pentru anii 2013-2014, respectiv decesul titularului cabinetului medical individual, CAS Calarasi anunta incetarea contractului de furnizare de servicii medicale cu dr. Popescu Carmen incepand cu data de 16.10.2013.
Asiguratii inscrisi pe lista medicului de familie Popescu Carmen, au posibilitatea de a opta pentru inscrierea pe listele altor medici de familie aflati in contract cu CAS Calarasi.
Click aici pentru a vizualiza cabinetele medicale in care acestia isi desfasoara activitatea si datele de contact ale acestora.

Presedinte Director General
Ec. Marian Dinulescu
In atentia furnizorilor de servicii medicale

Incepand cu data de 16.10.2013 CAS Calarasi a incetat relatia contractuala cu
Dr. Popescu Carmen, cod parafa 341118.

17.10.2013
- COMUNICAT

I
N ATENTIA TUTUROR FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE, DE DISPOZITIVE MEDICALE, DE MEDICAMENTE SI MATERIALE SANITARE
Avand în vedere prevederile Ordinului comun MS/CNAS nr. 1170/606/09.10.2013 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 1211/325/2006, pentru aprobarea regulamentelor de organizare si functionare a comisiei nationale, a subcomisiilor nationale si comisiilor de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente si materiale sanitare, a standardelor de evaluare, precum si a normelor metodologice pentru evaluarea furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente si materiale sanitare, incepand cu data de 17 octombrie 2013, plata taxei de evaluare se va face in contul Casei Judetene de Asigurari de Sanatate Calarasi, respectiv:
RO49TREZ20126360550XXXXX, deschis la Trezoreria Calarasi.
Mentionam ca plata taxei de evaluare se poate face la casieria institutiei ( program de lucru: de luni pana joi/ orele 8.30 - 16.00.
De asemenea, va informam ca, incepand cu data de 17 octombrie 2013, evaluarea unitătilor de dializă publice si private, a furnizorilor de asistentă medicală de urgentă si transport sanitar si a furnizorilor de dispozitive medicale, de pe raza judetului, se va face prin Comisiile constituite la nivelul CAS Calarasi.
Informatii suplimentare se pot obtine la secretariatul comisiilor de evaluare din sediul Casei de Asigurări de Sănătate Călărasi - persoana de contact -
ref. Georgeta Popa, telefon: 0723314511, e-mail: getta_popa@yahoo.com.

Presedinte Director General
Ec. Marian Dinulescu

09.10.2013
- In atentia medicilor prescriptori de dispozitive medicale -
Incepand cu data de 25.10.2013 se modifica formularul de recomandare medicala privind acordarea dispozitivelor medicale. Dupa data de mai sus nu se vor mai primi vechile recomadari. Model recomandare


03.10.2013
- Comunicare catre profesionistii din domeniul sanatatii privind restrangerea indicatiilor pentru medicamentele care contin agonistilor beta

___________________________sep. 2013 ___________________________________

19.09.2013 - INFORMATII DESPRE RISPERIDONA/PALIPERIDONA
-
INFORMATII DESPRE FILGRASTIM/PEGFILGRASTIM

06.09.2013 - Important pentru furnizorii de servicii medicale
- Comunicare catre profesionistii din domeniul sanatatii privind recomandarea de suspendare a autorizatiilor de punere pe piata pentru medicamentele cu administrare orala care contin Ketoconazol in UE.
- Comunicare catre profesionistii din domeniul sanatatii privind restrangerea indicatiilor pentru medicamentele care contin
nicerglodina.
- Comunicare catre profesionistii din domeniul sanatatii privind asocierea
clopidogrelului cu aparitia hemofiliei dobandite.

___________________________
aug. 2013 ___________________________________

23.08.2013 - Noi informatii despre prescrierea de dihidroergotoxina

07.08.2013
- Comunicat catre profesionistii din domeniul sanatatii privind aprovizionarea cu medicamentul DepoCyte 50 mg suspensie injectabila care contine citarabina inclusa in lipozomi flacoane pentru administrare intrarectala.

05.08.2013 - In atentia medicilor prescriptori !! - Art. 103 din Contractul Cadru privind prescrierea medicamentelor

___________________________24.07.2013 ___________________________________

Valoarea definitiva a punctelor pentru trimestrul II 2013

- valoare punct "per capita" in asistenta medicala primara -
3.63 lei
- valoare punct pe serviciu in asistenta medicala primara -
1.84 lei
- valoare punct pe serviciu in asistenta medicala amb. de specialitate-
2.04 lei.

___________________________
23.07.2013 ___________________________________

CONTRACTE INCHEIATE CU FURNIZORI DE SERVICII MEDICALE SI MEDICAMENTE - SESIUNEA IULIE 2013

___________________________12.07.2013 ___________________________________

Lista dosare admise/ respinse la contractare sesiunea iulie 2013

___________________________04.07.2013 ___________________________________

CONTRACTARE SESIUNEA IULIE 2013

Avand in vedere prevederile HG nr. 117/27.03.2013 pentru aprobarea Contractului -Cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2013-2014 CAS Calarasi stabileste , in perioada 10.07.2013-16.07.2013, actiune de contractare pentru servicii medicale, medicamente si unele materiale sanitare in tratamentul ambulatoriu sau dispozitive medicale.

CALENDAR DE CONTRACTARE

-
10.07 - 11.07.2013 - depunerea dosarelor de contractare care vor contine documentele mentionate in opisurile pentru fiecare tip de furnizor, afisate pe site-ul CAS Calarasi.
Dosarele se vor depune in intervalul orar 9.00 - 16.00, la secretariatul institutiei.

-
10.07 - 12.07.2013 - verificarea dosarelor.

-
12.07.2013 - afisarea listelor dosarelor admise/ respinse la contractare.

-
15.07.2013 - depunerea contestatiilor de catre furnizorii respinsi la contractare si afisarea rezultatelor analizei contestatiilor depuse.

-
16.07.2013 - redactarea si semnarea contractelor.

___________________________
27.05.2013 ___________________________________

In atentia asiguratilor cu calitatea de " Pensionar cu pensia sub 700 lei fara alte venituri ".
Pentru a beneficia de medicamente conform rt. 102 alin.(3) din Contractul-Cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate 2013-2014, pensionarii trebuie sa prezinte medicului de familie ultimul talon de pensie, actul de identitate si o declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte faptul carealizeaza venituri numai din pensii de pana la 700 lei.

___________________________
16.05.2013 ___________________________________

ORDIN Nr. 225/29.04.2013
pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activitătii realizate de către furnizorii de servicii medicale - formulare unice pe tară, fără regim special

Anexe 1a-1j (MF)
Anexe 7a-7d (MF si clinice)

Anexe 2a-2e (clinice)

Anexe 2f-2g (spital)

Anexe 3a-3k (spital)

Anexa 2l (Reca)

Anexa 2l cont. (reca)

Anexe 2m-2n (reca)

Anexe 5a-5b (ingr.dom.)

___________________________
26.04.2013_____________________________________

Furnizori servicii paraclinice PET/CT admisi la contractare 2013
_____________________________________________________
Valoarea definitiva a punctelor pentru trimestrul I 2013

- valoare punct pe serviciu in asistenta medicala primara -
1.90 lei
- valoare punct pe serviciu in asistenta medicala amb. de specialitate-
1.20 lei.
___________________________23.04.2013______________________________________

In atentia furnizorilor de servicii medicale paraclinice-PET/CT

CAS CALARASI aduce la cunostinta furnizorilor de servicii medicale PET-CT prelungirea termenului de depunere a dosarelor pentru contractarea acestui tip de servicii pana la data 25.04.2013, avand in vedere:
- adresa CNAS nr. DB 4238/18.04.2013 inregistrata la CAS Calarasi sub nr. 1091/20.04.2013 de inaintare a bugetului FNUASS pentru anul 2013 cu alocare distincta a sumelor aprobate pentru "asistenta medicala pentru specialitati paraclinice -activitate curenta - PET/CT" in suma de 56 mii lei;
- adresa CAS Calarasi nr.9582/22.04.2013 pentru avizarea de catre CNAS a listei de servicii medicale paraclinice , cuprinse in pachetul de servicii medicale de baza in ambulatoriul de specialitate pentru specialitati paraclinice pentru care CAS Calarasi poate incheia contractate cu furnizori de servicii medicale paraclinice din alte judete, respectiv din municipiul Bucuresti, lista care la pozitia R189 este si investigatia "PET-CT";
In acest sens, furnizorii care doresc initierea relatiilor contractuale, inclusiv furnizorii care au depus deja dosare de contractare vor avea in vedere depunerea/refacerea tuturor documentelor care stau la baza stabilirii punctajului numai pentru PET-CT:pentru operativitate, documentele pot fi transmise scanate prin posta electronica la adesa spital@casacl.ro , purtand semnatura si stampila reprezentantului legal si sintagma "conform cu originalul" , urmand ulterior sa fie transmise prin posta.

___________________________
19.04.2013______________________________________

Raspuns contestatii SC PHONIX IMAGISTIC CENTER SRL si SC TOTAL RADIOLOGY SRL

___________________________
17.04.2013______________________________________
Lista furnizorilor Admisi / Respinsi la contractare 2013

- Dispozitive medicale \ - Farmacii

- Investigatii paraclinice
\ - Ingrijiri la domiciliu

- Recuperare ambulatoriu
\ - Asistenta primara

- Ambulatoriu specialitate
\ - Investig. para. extrajudetene

- Centre de permanenta
\ - Spitale___________________________16.04.2013______________________________________

Oprire SIUI si SIPE
In data de
17.04.2013, incepand cu ora 21.00 sistemele informatice CNAS-SIUI/SIPE vor intra intr-o procedura de mentenanta tehnica pentru 5 ore. Intrucat accesul va fi restrictionat, anuntam furnizorii de servicii medicale sa fie pregatiti sa prescrie retete electronice in regim OFFLINE pentru intervalul de timp prevazut.
___________________________12.04.2013______________________________________

CONTRACTARE 2013
In atentia furnizorilor de servicii medicale, de medicamente si unele materiale sanitare in tratamentul ambulatoriu, de dispozitive medicale în ambulatoriu


Calendarul de contractare a serviciilor medicale, medicamente si materiale sanitare si dispozitive medicale pentru anul 2013, se modifica astfel:

-
08 - 15 aprilie 2013 - depunerea dosarelor de contractare care vor contine documentele mentionate în opisurle pentru fiecare tip de furnizor, afisate pe site-ul CAS Călărasi; dosarele se vor depune în intervalul orar 9.00 - 16.30 , la secretariatul central

-
08.04.2013 -17.04.2013 - verificarea dosarelor

-
18.04.2013 - afisarea listelor dosarelor admise/ respinse la contractare

-
19.04.2013 - depunerea contestatiilor de către furnizorii respinsi la contractare.

-
20.04.2013 - afisarea rezultatelor analizei contestatiilor depuse .

-
17.04.- 25.04.2013 - întalniri ale comisiilor mixte constituite în baza prevederilor articolelor: 23 alin. (3) si (4) , 44 alin. (4) si (5), 62 alin. (3) din Contractul-cadru si a comisiei de contractare pentru negociere cu furnizorii de servicii medicale, calculul valorilor care urmează a fi contractate.

-
26.04 -30.04.2013 - redactarea si semnarea contractelor pentru anul 2013.

** Nota: Vă rugăm să respectati termenele stabilite si sa depuneti toate documentele solicitate în formatul precizat.

CONTRACTARE 2013 - IN ATENTIA TUTUROR FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE

COMPLETARE OPIS DOCUMENTE
- Declaratie de program, alte locuri de munca medic / personal angajat. (vizualizare aici)

___________________________04.04.2013______________________________________


CONTRACTARE 2013
In atentia furnizorilor de servicii medicale, de medicamente si unele materiale sanitare in tratamentul ambulatoriu, de dispozitive medicale în ambulatoriu


Procesul de contractare a serviciilor medicale, medicamente si materiale sanitare si dispozitive medicale pentru anul 2013, se va desfasura in luna aprilie 2013, conform urmatorului
calendar de contractare:

- 08 - 13 aprilie 2013 - depunerea dosarelor de contractare care vor contine documentele mentionate in opisurile pentru fiecare tip de furnizor, afisate pe site-ul CAS Calarasi; dosarele se vor depune in intervalul orar 900 - 16 30 , la secretariatul institutiei

- 08.04.2013 -15.04.2013 - verificarea dosarelor

-
15.04.2013 - afisarea listelor dosarelor admise/ respinse la contractare

-
16.04.2013 - depunerea contestatiilor de catre furnizorii respinsi la contractare

-
18.04.2013 - afisarea rezultatelor analizei contestatiilor depuse

-
15.04.- 25.04.2013 - intalniri ale comisiilor mixte constituite in baza prevederilor articolelor: 23 alin. (3) si (4) , 44 alin. (4) si (5), 62 alin. (3) din Contractul-cadru si a comisiei de contractare pentru negociere cu furnizorii de servicii medicale, calculul valorilor care urmeaza a fi contractate

-
26.04 -30.04.2013 - redactarea si semnarea contractelor pentru anul 2013.

Nota:
˘ In cazul in care furnizorii de servicii medicale, furnizorii de medicamente si unele materiale sanitare si de dispozitive medicale depun cererile insotite de documentele prevazute de actele normative in vigoare, necesare incheierii si negocierii contractelor, la alte termene decat cele stabilite si comunicate prin prezenta si nu participa la negocierea si incheierea contractelor in termenele mentionate, furnizorii respectivi nu vor mai desfasura activitate in sistemul de asigurari sociale e sanatate pana la termenul urmator de contractare, cu exceptia situatiilor ce constituie cazuri de forta majora, confirmate de autoritatea publica competenta, potrivit legii, si notificate de indata casei de asigurari de sanatate, respectiv Casei Nationale de Asigurari de Sanatate;
˘ Avand in vedere cele prezentate, pentru desfasurarea in conditii optime a procesului de contractare pe anul 2013, va rugam sa respectati termenele stabilite si sa depuneti toate documentele solicitate in formatul precizat

!! Descarcarea documentelor si actelor necesare incheierii contractelor se face accesand butonul -CONTRACTARE 2013- si alegerea specialitatii vizate din tabel.

!! In atentia furnizorilor de servicii medicale stomatologice

Avand in vedere faptul că prin adresa CNAS nr.DB2856/29.03.2013, inregistrata la CAS Calarasi cu nr. 841/03.04.2013, nu s-au alocat credite de angajament pentru Asistenta medicala stomatologica, va informam ca nu se vor incheia acte aditionale pentru luna aprilie 2013 la acest tip de asistenta medicala..Calarasi va informa furnizorii cu privire la procesul de contractare in anul 2013, a acestui tip de servicii, functie de eventualele precizari ulterioare din partea CNAS.


Presedinte – Director General
Ec. Marian Dinulescu___________________________01.04.2013______________________________________

Lista de medicamente aprilie 2013

Lista de medicamente de care beneficiaza asiguratii in tratamentul ambulatoriu, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, in sistemul de asigurari sociale de sanatate incepand cu data de 01.01.2013, conform Ordinului Presedintelui CNAS 898/28.12.2012 se mentine si pentru luna aprilie 2013.
Orice modificare a acestei liste se face prin Ordin al Presedintelui si se afiseaza conform prevederilor legale pe site ul CNAS.
__________________________29.03.2013_______________________________________

In atentia furnizorilor de servicii medicale aflati in relatie contractuala cu CAS Calarasi.

Avand in vedere adresa CNAS DB 2841/28.03.2013 CAS Calarasi va comunica urmatoarele:
- in sedinta Guvernului Romaniei din data de 20.03.2013 a fost aprobata Hotararea de Guvern nr.117/2013 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2013-2014.
- la nivelul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate a fost elaborat Proiectul de Ordin al ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2013 a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2013-2014 - proiect de ordin ce se afla in curs de aprobare, urmand a fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei.
Avand in vedere:
- prevederile art. 250 din Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile H.G. nr. 117/2013 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2013-2014
Facem urmatoarele precizari:
-Pana la data de 31.03.2013 casele de asigurari de sanatate incheie pentru luna aprilie 2013 acte aditionale la contractele de furnizare de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale pentru anii 2011 / 2012, pentru asigurarea continuitatii acordarii asistentei medicale, cu indeplinirea de catre furnizori a tuturor conditiilor privind relatiile contractuale dintre casa de asigurari de sanatate si acestia (documente, conditii de eligibilitate, etc.);
-Conditiile acordarii asistentei medicale in baza actelor aditionale sunt cele prevazute in actele normative in vigoare pe perioada derularii actelor aditionale (H.G. nr.117/2013 pentru aprobarea Contractului-cadru pentru anii 2013-2014 si Normelor metodologice de aplicare a acestuia);
-Contractarea si decontarea serviciilor medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale contractate in luna aprilie 2013 prin acte aditionale la contractele incheiate in anii 2011 - 2012 de casele de asigurari de sanatate cu furnizorii acestora se va face din sumele prevazute pe domeniile de asistenta medicala corespunzatoare prevazute in bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2013.
-Pentru toate domeniile de asistenta medicala, eventualele diferente rezultate ca urmare a negocierii contractelor pentru anul 2013 si prevederile cuprinse in actele aditionale corespunzatoare lunii aprilie 2013, se vor regulariza.
-Procesul de contractare pe toate domeniile de asistenta medicale se desfasoara in luna aprilie 2013. Data limita de finalizare a procesului de contractare (contractare pentru anul 2013) este de 30.04.2013.
______________________________14.03.2013__________________________________

In atentia furnizorilor de servicii medicale si farmaceutice.

Se intrerupe temporar comercializarea medicamentului Cedax 36 mg/ml pulbere pentru suspensie orala (ceftibuten)

Se estimeaza ca stocurile disponibile pe piata se vor epuiza in luna martie 2013.

- Medicilor li se recomanda sa inceteze sa mai prescrie pacienailor acest medicament si sa ia in considerare si alte optiuni terapeutice;
- Medicilor li se recomanda sa evalueze tratamentul pacientilor in vederea intreruperii administrarii medicamentului Cedax 36mg/ml pulbere pentru suspensie orala, intrucat acesta nu va mai fi disponibil incepand cu luna martie 2013;
- Farmacistii sunt sfatuiti sa le recomande pacientilor care se prezinta cu prescriptii noi sau repetate de eliberare a medicamentului Cedax 36mg/ml pulbere pentru suspensie orala, sa se adreseze medicului curant.
____________________________20.02.2013____________________________________

Noutati cu privire la prescrierea ERDOMED

____________________________13.02.2013____________________________________

Catre toti furnizorii de servicii medicale

In conformitate cu art. 15 lit. ţ) din HG nr.1389/2010 furnizorii de servicii medicale aflati in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate au obligatia : "sa asigure acordarea de asistenta medicala necesara titularilor cardului european de asigurari sociale de sanatate emis de unul din statele membre ale Uniunii Europene/Spatiul Economic European, in perioada de valabilitate a cardului, respectiv beneficiarilor formularelor europene emise in baza Regulamentului (CE) nr.883/2004, in aceleasi conditii ca si persoanelor asigurate in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate din Romania; sa acorde asistenta medicala pacientilor din alte state cu care Romania a incheiat acorduri, intelegeri, conventii sau protocoale internationale cu prevederi in domeniul sanatatii, in conditiile prevazute de respectivele documente internationale ".
____________________________21.01.2013____________________________________
In Monitorul oficial nr. 36/16.01.2013 a fost publicat Ordinul presedintelui CNAS nr. 7/16.01.2013 privind modificarea si completarea Ordinul presedintelui CNAS nr.24/30.01.2012 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activitatii realizate de catre furnizorii de servicii medicale- formulare unice pe tara , fara regim special.

________________________16.01.2013_______________________________

In atentia farmaciilor

- Farmaciile au obligatia de a elibera prescriptii electronice ,,online", ,,offline la cabinet" si/sau ,,offline la domiciliu"(pretiparite).
- Daca la farmacie nu se gaseste in sistem o PE sau nu se poate citi codul de bare, se vor introduce manual datele de identificare prescriptor, asigurat si medicatia inscrisa pe reteta.
- Farmaciile sunt obligate sa elibereze medicatia dupa orice tip de Prescriptie Electronica. Nerespectarea acestui ordin poate genera masuri de penalizare impotriva furnizorului de servicii farmaceutice.
___________________________04.01.2013_____________________________________

PRIVIND PRESCRIEREA ELECTRONICA

Medicamentele aferente Programelor Nationale de Sanatate se prescriu mentionand obligatoriu si DCI-ul.

Incepand cu 01.01.2013 aveti obligatia de a prescrie si elibera doar retete electronice (online, offline si pretiparite).

Toti furnizorii de servicii medicale sunt obligati sa se asigure ca au preluat un calup suficient de mare de serii si numere de retete electronice (instalate si disponibile pentru prescriere).
Toti furnizorii de servicii medicale sunt obligati sa se asigure ca au deja pretiparit un numar suficient de mare de retete pretiparite ( offline la domiciliu ) pentru a asigura continuitatea prescrierii pentru o perioada de o luna in situatii limita (lipsa curent electric).

Spitalele in caz ca nu au conexiune internet vor elibera retete electronice pe formulare pretiparite "offline la domiciliu".

Medicatia inscrisa pe formulare autocopiante se va elibera numai de pe acele retete care au data prescrierii pana la 31.12.2012 inclusiv.
Retetele TAB II si TAB III raman in continuare pe formulare autocopiante.
Farmaciile au obligatia de a elibera toate tipurile de retete electronice":
"online", "offline" si "pretiparite".
____________________________27.12.2012____________________________________
Anunt privind prelungirea pana in data de 28.02.2013 a prevederilor HG 138/2010 pentru aprobarea Contractului Cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2011-2012
_________________________________________________________________________
12.12.2012 -
Prezenta la cabinet a furnizorilor de servicii medicale aflati in contract cu CAS Calarasi, in zilele de 24 si 31 decembrie 2012 respectiv 12 si 19 ianuarie 2013 : Medici de familie , Laboratoare , Medici specialisti , Stomatologi .
_________________________________________________________________________
04.12.2012 -
Concurs pentru ocuparea postului vacant de Presedinte-Director General la CAS Calarasi
_________________________________________________________________________
03.12.2012 - I n atentia Furnizorilor de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale-despre zile libere dec. 2012

_________________________________________________________________________
26.11.2012 - Informare privind
Programul National de Screening pentru depistarea precoce a cancerului de col uterin
_________________________________________________________________________
22.11.2012 - IN ATENTIA FARMACIILOR - Va informam ca pentru Programul National de Diabet si Oncologie fondurile aprobate cu aceasta destinatie, au fost epuizate.
_________________________________________________________________________
Ordinul presedintelui CNAS nr.706/12.10.2012 care abroga prevederile Ordinului presedintelui CNAS nr. 819/2011 privind avizarea/aprobarea cererilor de cesiune de creanta formulate de catre furnizorii de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale.
_________________________________________________________________________
Fond de medicamente la data de 31.08.2012
_________________________________________________________________________
14.09.2012 - In atentia asiguratilor CAS Calarasi
_________________________________________________________________________
29.08.2012 - Formularele de raportare se modifica conform Ordinului Presedintelui CNAS nr. 340/25.07.2012


08.08.2012 -
Circulara info retete electronice-2
02.08.2012 -
Circulara info retete electronice - pentru farmacii

RETETA ELECTRONICA - acces optim la medicatie
Farmacii care elibereaza retete electronice - actualizata 02.08.2012-

26.07.2012 -
Valoare definitiva puncte trim.II 2012

20.07.2012 -
Furnizori respinsi la contractarea serviciilor medicale

16.07.2012 -
Va informam ca pentru Programul National de Diabet si Programul National de boli rare - mucoviscidoza, bugetul la 6 luni al CAS Calarasi a fost epuizat.
13.07.2012 - In atentia farmaciilor HG 578/2012

11.07.2012 - In atentia furnizorilor de servicii medicale
Avand in vedere prevederile art.4, al.3 din Contractul Cadru, pentru anii 2011 - 2012, CAS Calarasi stabileste perioada de contractare de furnizare de servicii medicale dupa cum urmeaza :

18.07.2012 - Termen limita de depunere a dosarelor de contractare conform opisului afisat pe site-ului CAS Calarasi.
18.07.2012 - Verificarea dosarelor si afisarea dosarelor admise la contractare.
19.07.2012 - Depunerea contestatiilor de catre furnizorii respinsi la contractare, analiza contestatiilor si afisarea rezultatelor.
20.07.2012 - Redactarea si semnarea contractelor.
_________________________________________________________________________
In atentia medicilor prescriptori

29.06.2012 - CAS Calarasi infiinteaza
HELP-DESK si CALL -CENTER

Incepand cu 02.07.2012, CAS Calarasi pune la dispozitia furnizorilor de servicii medicale si farmaceutice cu care se afla in relatii contractuale adresa de e-mail
retetaelectronica@casacl.ro si numarul de telefon 0242-318.481 in vederea obtinerii de informatii cu privire la PRESCRIPTIA ELECTRONICA astfel:

- 09.00 - 17.00 tel.0242-318.481, e-mail retetaelectronica@casacl.ro
- 17.00 - 20.00 e-mail retetaelectronica@casacl.ro
cu raspuns a doua zi.

- ghid prescriere reteta electronica
- ghid eliberare reteta electronica
- Pentru pacienti despre reteta electronica

26.06.2012 - Informatii reteta electronica
_________________________________________________________________________
I
n atentia asiguratilor

Predarea documentelor privind preluarea evidentei platilor asigurarilor
de sanatate ale persoanelor fizice de catre ANAF, se va face de la 1 iulie 2012.
Ordinul 806/608/934/2012

_________________________________________

In atentia medicilor si farmaciilor

Anunt
Protocoale
__________________________________________

C.A.S. Calarasi deruleaza proiectul "Sanatate fara frontiere"
__________________________________________

In atentia ANGAJATORILOR - precizari restituire indemnizatii CM

Precizari privind concediile si indemnizatiile de asigurari de sanatate
__________________________________________

In atentia furnizorilor de asistenta medicala primara
__________________________________________

•I n atentia furnizorilor de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale
_________________________________________

Atentionare retete - Ordin 129 / 2011
_________________________________________

Comunicat privind declaratia inventar
_________________________________________

In atentia contribuabililor
_________________________________________

IN ATENTIA FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE AFLATI IN RELATIE CONTRACTUALA
CU C.A.S. CALARASI

•DOCUMENTE JUSTIFICATIVE PENTRU RAPORTARE conform adresei nr. NLD 7242 / 01.09.2010
_________________________________________
ANUNT - DOSAR ELECTRONIC DE SANATATE
Ec.Priceputu Gica, email: reca@casacl.ro si Ing.Nedelcu Gheorghe, email: info@casacl.ro au participat la cursul de instruire DES, au organizat instruirile de la sediul CNAS pentru medicii de familie din aprilie 2014 va stau la dispozitie pentru rezolvarea eventualelor probleme sau nelamuriri in utilizarea Dosarului Electronic de Sanatate.

01.07.2014
- Lista medicamente 01.07.2014

10.04.2014
- Modificari si completari PROTOCOALE TERAPEUTICE !

26.02.2014
-ANUNT COLECTIV - DECIZII DE IMPUNERE DIN OFICIU PENTRU 2011.

Protocoale Terapeutice privind prescrierea medicamentelor

- Lista medicamente
01.04.2014 !!
- Anexa1 si Anexa 2 la Ordinul nr.1.301/500/2008.


- Ordin nr.961/536/2013 privind modificarea si completarea Anexei nr.1 la Ordinul MS si CNAS nr.1.301/500/2008.


- Ordinul nr. 118 din 2012.


- Ordinul nr.1301 din 2008.

_____________________________________

ANUNT COLECTIV- decizii de impunere
Tabel decizii de impunere
Anunt 28.07.2012
Tabel1 Tabel2 Tabel3
_____________________________________
Anunt privind schimbarea competentei de administrare a contributiilor sociale obligatorii de sanatate


- informare
- conturi IBAN
_____________________________________
NOTIFICARI PERSOANE FIZICE CU RESTANTE LA PLATA CONTRIBUTIEI FUNASS
_____________________________________
Valori contractate in 2012 Spitale si Ambulanta
_____________________________________
•In Atentia Spitalelor: Cerere tipizata pentru plata in avans a serviciilor medicale
_____________________________________
Drepturi angajati contractuali in unitati sanitare!
_____________________________________
•Noutati: Subprogramul de sanatate- "tratamentul bolnavilor cu boli neurologice : scleroza multipla "
Home Page | Despre CAS Calarasi | Informatii contribuabili | Evaluare | Legislatie Europeana | SIUI | CONTRACTARE 2014 | CONTRACTARE 2013 | CONTRACTARE 2012 | Medicina de familie | Medici specialisti | Stomatologie | Dispozitive medicale | Spitale | Farmacii | Paraclinice judet | Paraclinice alte judete | Recuperare medicala | Ingrijire la domiciliu | PROGRAME NATIONALE DE SANATATE | Legislatie | Linkuri de interes | Contact | Harta site


Inapoi la cuprins | Inapoi la meniul principal